Högre böter i transportbranschen

by

Det gäller till exempel när föraren avviker från kör- och vilotider eller vid felaktigheter med färdskrivaren. – Alla som jobbar i transportbranschen ska ha schysta villkor och vi jobbar nu med en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med de oegentligheter som finns, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet. Sanktionsavgifterna för överträdelser av mindre allvarlig art sänks...

Insatser för länets framtid

by

Det är vår politiska vision och det mål vi bär med oss i alla våra beslut, för en hållbar framtid. I ett brett och väl förankrat samarbete tar därför regionen och länets alla kommuner fram en rad gemensamma strategier och projekt för en hållbar utveckling i och för Norrbotten. Vi påbörjar nu arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin med Norrbottens...

Regeringens byggbonus ger 36,7 miljoner till 1543 byggstarter i Norrbotten

by

– För fortsatt utveckling och tillväxt i Norrbotten är bostadsförsörjningen en av de viktigaste pusselbitarna att få på plats. Därför är det oerhört glädjande att sju av länets kommuner nu fått beviljade bidrag för ökat bostadsbyggande, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten. De sju kommuner som beviljats sammanlagt 36 711 557 kronor i bidrag är Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kalix,...

Nu stärker vi transportsektorn ytterligare

by

– Förslaget är ett steg på vägen för att stärka transportsektorn genom att myndigheternas möjligheter att komma åt aktörer som bryter mot lagen förbättras, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet. Sedan 2015 gäller lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Polismyndigheten och Tullverket kan enligt lagen omhänderta egendom relaterade till ett fordon eller en transport eller klampa...

Välbehövliga investeringar till vården

by

06:00 | 2017-11-10 Ordning och reda i statens ”plånbok” gör att vi idag kan investera i välfärden. Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas! Det har regeringen gjort genom att ge kommuner och regioner ett större ekonomiskt stöd. Ett lysande exempel är bland annat de 10 välfärdsmiljarderna ­– en satsning på gratis sjukvård för människor över 85 år...

Välbehövliga investeringar till vården

by

06:00 | 2017-11-10 Ordning och reda i statens ”plånbok” gör att vi idag kan investera i välfärden. Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas! Det har regeringen gjort genom att ge kommuner och regioner ett större ekonomiskt stöd. Ett lysande exempel är bland annat de 10 välfärdsmiljarderna ­– en satsning på gratis sjukvård för människor över 85 år...

Leif Pettersson deltar under Logistikdag Norr 2017

by

Under dagen kommer bland annat Trafikverkets förslag till åtgärdsplan som nyligen presenterades att diskuteras. – Förslaget till åtgärdsplan som Trafikverket har lämnat är ett väldigt bra förslag för Norrbotten. Alla de stora infrastrukturinvesteringar som vi behöver för fortsatt tillväxt finns med i planen, jag tänker på Norrbotniabanan, Malmporten, Malmbanan och ombyggnad av delar av E10. Åtgärdsplanen som sträcker sig för åren...

Läslovet sätter fingret på något allvarligt

by

Och vad är väl inte bättre än att krypa ner i soffan, i det ruggiga höstvädret, och förlora sig en stund i sagornas värld? Eller som Astrid Lindgren sa: ”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.” Läslovet sätter också fingret på...

Ha ett upplevelserikt läslov

by

Den svenska modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna förverkliga dina drömmar och nå din fulla potential. Här är språket ofta nyckeln och litteraturen det som gör världen rikare och mer förståelig för oss människor. 2016 introducerade den socialdemokratiskt ledda regeringen Läslovet – en satsning under höstlovet för att alla barn ska få möjlighet att starta sin...

Ida Karkiainen besöker Tornedalens bibliotek

by

2016 introducerade den socialdemokratiskt ledda regeringen Läslovet – en satsning under höstlovet för att alla barn ska få möjlighet att starta sin resa in i kunskapen och läsandets förtrollade värld. Läslovet gjorde direkt succé och därför fortsätter och förstärks satsningen nu för att ytterligare öka läsningen bland barn och unga. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 250 miljoner kronor...

Valkonferens 25 november

by

Den 25 november samlas 201 ombud från 14 arbetarekommuner till Valkonferens, bland annat för att fastställa de listor till riksdag och region som Socialdemokraterna Norrbotten går till val med. Konferensen – som också gästas av Socialdemokraternas valledare John Zanchi – genomförs på Sunderby folkhögskola utanför Luleå och börjar klockan 10.00. Här nedan hittar du dagordning, program, förslag till arbetsordning och...

Stora skattesänkningar är inte gratis

by

För oss socialdemokrater är det självklart att alla i Sverige ska märka när ekonomin går bra. Därför investerar vi nu i fler barnmorskor, poliser, barnskötare, lärare och militärer samtidigt som vi stärker barnfamiljernas ekonomi och sänker skatten för pensionärer. Men nu när oppositionspartierna har presenterat sina budgetar är det tydligt att alla inte håller med. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill istället...

Den största landsbygdsatsningen i modern tid

by

Människor på landsbygden har samma behov som de som bor i städerna. Det handlar om jobb, tillgång till statlig service, utbildning, bra sjukvård och att du ska kunna handla din mat och tanka din bil på rimligt avstånd. Regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder 2014 till att vi nästa år har ett överskott på 80 miljarder, hälften av...

Lila lön för lika arbete på samma plats

by

-Tillsammans med regeringens tidigare beslut om att riva upp Lex Laval innebär det här att tryggheten för svenska kollektivavtal och svensk lönesättning kraftigt ökat, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot. Utstationeringsdirektivet som styr medlemsstaternas lagstiftning för dem som tillfälligt jobbar ett EU-land men har sin anställning i ett annat land är mer än 20 år gammal och har under lång tid varit...

Lika lön för lika arbete på samma plats

by

– Tillsammans med regeringens tidigare beslut om att riva upp Lex Laval innebär det här att tryggheten för svenska kollektivavtal och svensk lönesättning kraftigt ökat, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot. Utstationeringsdirektivet som styr medlemsstaternas lagstiftning för dem som tillfälligt jobbar ett EU-land men har sin anställning i ett annat land är mer än 20 år gammal och har under lång tid...

Bra förslag för Norrbotten

by

För Norrbottens del måste vi säga att förslaget är bra men efter remissbehandling kan det bli ännu bättre. För vår del finns Malmporten, d v s muddring av farled in till Luleå hamn, med. Den åtgärden stärker svensk export av järnmalm och ger sjöfarten i hela Bottenviken en skjuts framåt. Vidare finns vår hett efterlängtade Norrbotniabana med. Visserligen bara upptill...

Regionen är på rätt väg

by

För Region Norrbotten blev det också ett kvitto att vi är på rätt väg. Flera av nysatsningarna i den omfattande välfärdsbudgeten på över 5 miljarder – till enbart området sjukvård – är prioriteringar som region Norrbotten redan beslutat om och påbörjat ett arbete kring. Det gäller t ex regeringens ambition att under flera år satsa på förlossningsvården. Här har Norrbotten...

Dutertes krig slår hårt mot landet

by

Han har uppmuntrat till våldtäkter, kallat Barack Obama för ord som inte lämpar sig i text och menar att mänskliga rättigheter inte är nödvändiga i hans örike. Duterte bedriver något som han själv kallar ett krig mot droger och i det kriget är alla vapen tillåtna. Jag var en del av en sjumannamission till Manila, organiserad av Progressive Alliance, PA,...

Det räcker inte att bilister kollar sin syn en gång

by

År efter år visar Synbesiktningen, en undersökning av svenska bilisters syn initierad av Synoptik och Bilprovningen, att en av åtta ser så dåligt att de inte uppfyller lagkraven för körkortstillstånd för B-körkort. Detta motsvarar cirka 775 000 bilister räknat på över 6,2 miljoner som har B-körkort i Sverige. De allra flesta länder inom EU har i dag krav på synundersökningar...

Vi måste lära av historien

by

När jag skriver detta har vi just lämnat koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Vi minns och promenerar genom dödens port fram till selektionsrampen där familjer splittrades, barn slets ur sina mödrars armar. En kö för kvinnor och barn, en kö för män. Hälften direkt till gaskamrarna. Avslutades inte livet redan här väntade en lång och plågsam död. Vi fortsätter vår vandring...