Bok & Bild 2017 – Världen berättar

by

Världen börjar precis där vi står. Kommunens konst-och litteraturfest Bok & Bild 2017 ger plats åt berättelser i bild och ord från det fjärran och det nära under temat Världen berättar. Som vanligt är programmet lika digert som varierat och vi har aktiviteter för både vuxna och barn. Fri entré på massor av arrangemang!

Nytt förslag för Musikens Makt samt pengar till danssatsning

by

Kulturnämndens arbetsutskott har idag behandlat frågan om Musikens Makt och samt en bidragsansökan från Exiled Dance Crew. Gällande Musikens Makt föreslår arbetsutskottet att en grundfinansiering från kommunfullmäktige på 1 450 000 kronor beviljas till en festival helgen innan skolstart samt att festivalen ska upphandlas. Gällande Exiled föreslås att de får 350 000 kronor, då ansökan är helt i linje med...

IVO-kritik mot socialnämnden i Luleå

by

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Luleå kommun för bristande dokumentation i patientjournaler. – Det här får inte hända, vi har brustit och tyvärr ser vi återigen att det handlar om bristande dokumentation från vår sida, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Det här handlar matleveranserna om till våra äldre

by

Luleå kommun ska leverera 745 000 portioner mat per år till äldre som bor i sina hem (hemtjänsten) och i kommunens vård- och omsorgsboenden. Samarbetsavtalet med Region Norrbotten upphör vid årsskiftet 2018/2019 och kommunen utreder nu hur matleveranserna ska ske från och med år 2019. – Det är en stor utmaning men vi kan konstatera att det blir oerhört dyrt...

Misstänkta oegentligheter

by

Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.

Nytt nyår på Södra Hamnplan

by

Säkrare – Bättre – Större! Det är de tre huvudanledningarna till att det traditionsenliga nyårsfirandet i Luleå i år definitivt byter plats till Södra hamn. Fördelarna är många. Säkrare trafikösningar, större evenemangsyta som ger plats för kringarrangemang och bättre uppskjutningssyta för pyroteknikerna i händelse av dåliga isar.