Kulturkompassen erbjuder kreativ workshop i konsthallen

by

I helgen, 19-20 augusti, hålls en kreativ workshop i konsthallen med temat Hem. Är du själv nyanländ eller känner du någon nyanländ som kan vara intresserad? Anmäl dig eller sprid ordet! ——————————————– Welcome to a creative workshop in Luleås art gallery at Kulturens hus! Between 19’th and 20’th of august you can create art under the theme ”Home”.

Investeringar för ny vattenförsörjning i Råneå

by

Under de närmaste tre åren planeras 60 miljoner kronor för att förbättra vattenförsörjningen i Råneå. Därutöver budgeteras 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga va-nätet. Det framgår av kommunens investeringsbudget 2018-2020 som kommunfullmäktige beslutade om i april. Hur jobbar kommunen med att förbättra vattenkvalitén i Råneå och vad har redan gjorts?

Vatten i Råneå – sammanfattning

by

Under onsdagskvällen kunde vi ge besked att vattnet i Råneå går att använda som vanligt. Kompletterande analys, som bland annat Livsmedelsverket utfört, visade att det inte fanns toxiner i vattnet. Luleå kommun vill passa på att tacka alla Råneåbor för ert tålamod under den senaste veckan.

Sprängning för VA på Kronan

by

Vi spränger för att få ned brunnar och vatten- och avloppsledningar längs Kompanivägen på Kronan. Arbetet sker främst vid den så kallade gamla vakten precis vid infarten till området. Sprängningarna sker under förmiddagen måndag 7:de och tisdag 8:de augusti.

Goda provresultat i Råneå

by

Svaren på de sista vattenproverna har inkommit. Resultatet visar att vattnet i Andträsket inte innehåller toxiner. Kommunen gör nu en snabbtest vid vattenverket i Råneå. Om även den inte visar tecken på toxiner så kan vattnet användas utan inskränkningar. Vi återkommer senare.

Råneå – statusuppdatering

by

Luleå kommun har inrättat en krisstab som träffas två gånger dagligen för att jobba så snabbt och effektivt som möjligt med den rådande vattensituationen i Råneå. Idag har de gamla på äldreboendet Forsbacka kunnat duscha. Samtidigt som vi tar fram praktiska lösningar för Råneåborna just nu så arbetar vi med att hitta lösningar om provsvaren skulle visa på toxiner.